Dankjewel inwoners van Wanroij!

Afgelopen zaterdag zijn wij als carnavalsvereniging bij u langs geweest voor de jaarlijkse donateursactie. We zijn blij dat u ons weer heeft willen ondersteunen om carnaval te organiseren voor jong en oud. Namens alle vrijwilligers, jeugdleden en het bestuur willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage voor de carnaval van Wanroij!

We mogen een tiental winnaars blij maken met een lekkere vlaai van Bakkerij Maassen. Met een winnende donateurskaart is de vlaai vanaf a.s. dinsdag 21 november af te halen bij de bakker. De winnende lotnummers zijn:

  1. Nr. 0036
  2. Nr. 0167
  3. Nr. 0194
  4. Nr. 0218
  5. Nr. 0231
  6. Nr. 0291
  7. Nr. 0298
  8. Nr. 0334
  9. Nr. 0460
  10. Nr. 0660

Winnaars van harte gefeliciteerd! Laat de vlaai smaken.

Zonder uw bijdrage kunnen we de carnaval niet organiseren en onderhouden zoals dat nu gedaan wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het jeugdcarnaval en de pronkzittingen. A.s. zaterdag 25 november vindt de prinsenreceptie plaats voor Prins Mark d’n Twedde met zijn Prinses Lidy, Superpad Frits Thijssen en de Top 5. Wij hopen u dan te zien!

Bestuur en vrijwilligers Carnavalsvereniging ‘Het Paddenriek’

Verslag donateursactie en winnende lotnummers