(TV-projectiereclame tijdens alle activiteiten van de carnavalsvereniging georganiseerd in ,’t Wapen van Wanroij’: prinsenbal, prinsenreceptie, 3 x pronkzitting, jeugdpronkzitting.)
(Nieuwe advertenties dienen uiterlijk 1 december 2024 te worden aangeleverd via e-mail: krant@paddenriek.nl.)
Met de keuze voor ‘Automatische incasso’ geeft ondergetekende een eenmalige machtiging aan Carnavalsvereniging ‘Het Paddenriek’ om het totaalbedrag van de hierboven gekozen sponsoring te incasseren van onderstaande rekeningnummer: