De Padden en Peelleuters staan aan het begin van weer een nieuw, bruisend carnavalsseizoen. Een kort seizoen dit jaar, want over drie maanden is het al carnaval, met op zondag als een van de hoogtepunten de gezamenlijke grote optocht in Wanroij.

Als verenigingen willen we graag dat zoveel mogelijk Padden en Peelleuters, deelnemers en publiek, jong en oud, plezier blijven beleven aan deze mooie optocht. Daarom hebben we voor dit jaar een aantal regels opgesteld die we via deze weg alvast willen delen. Deze regels zijn een aanvulling/verduidelijking op het geldende ‘Algemeen reglement Carnavalsoptochten gemeente Land van Cuijk’.

Reglement Carnavalsoptocht Wanroij-Landhorst 2024:

  1. Deelname aan de carnavalsoptocht is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Land van Cuijk.
  1. Geluidswanden op de wagen zijn niet toegestaan. Alleen wagens met losstaande luidsprekers die naar binnen staan gericht worden toegelaten.
  1. Wagens en geluidsinstallaties worden voor vertrek van de optocht beoordeeld door de optochtleiding en -begeleiders van C.V. De Peelleuters en C.V. Het Paddenriek. Indien niet aan regel 2 wordt voldaan en/of de bepalingen in het algemeen reglement van de gemeente Land van Cuijk, wordt deelname geweigerd, ook van Wanroijse en Landhorstse deelnemers.
  1. Aan de deelnemende wagens wordt een borg gevraagd van € 150,-. Wanneer tijdens de optocht overtreding van het reglement wordt geconstateerd volgt een officiële waarschuwing. Bij herhaling van de overtreding zal de borg worden ingehouden en kan de organisatie besluiten de wagen uit de optocht te zetten.
  1. Drank alleen uit plastic flessen, het gebruik van glaswerk is verboden. Deelnemers worden geacht zelf hun afval op te ruimen, de organisatie deelt hiervoor afvalzakken uit.
  1. De optocht wordt georganiseerd door vrijwilligers van C.V. De Peelleuters en C.V. Het Paddenriek. Met respect voor hen, andere deelnemers en het publiek dienen aanwijzingen van de optochtleiding en -begeleiders te allen tijde worden opgevolgd.

Samen met het gemeentelijk reglement zijn bovenstaande regels vanaf nu ook terug te lezen op onze websites, www.paddenriek.nl en www.peelleuters.nl. Wij hopen op begrip en wensen alle deelnemers alvast veel plezier met de voorbereidingen van wat hopelijk weer een mooie optocht gaat worden waar heel Landhorst en Wanroij trots op kunnen zijn.

Besturen C.V. ‘De Peelleuters’ Landhorst en C.V. ‘Het Paddenriek’ Wanroij

Optocht Carnavalsverenigingen ‘Het Paddenriek’ en ‘De Peelleuters’