Beste kinderen en ouders van de basisschool!

Eindelijk is het weer zover… We kunnen na corona weer een écht carnavalsfeest gaan vieren! Wij hebben hier allemaal ontzettend veel zin in!

Uiteraard wordt er dit jaar ook weer een jeugdoptocht georganiseerd. Het is voor de basisschool en voor de carnavalsclub wel even zoeken geweest hoe we dit het beste kunnen organiseren, maar het is gelukt. We hebben samen hele leuke plannen gemaakt om er voor jullie een fantastisch feestje van te maken!

Wat gaan we doen voor de jeugdoptocht?

In alle klassen zullen de kinderen aan de slag gaan met het knutselen van maskers en/of accessoires die worden geshowd in de jeugdoptocht! Het thema is dit jaar: FEEST!

Je mag in de jeugdoptocht je eigen carnavalskleren aandoen; wat jij leuk vindt, mag jij aan doen!

Ouders, we proberen het voor iedereen zo praktisch mogelijk te houden, gezien de tijd die rest tot carnaval. Door alvast richting te geven aan maskers, accessoires en kleding, hopen wij het voor jullie wat gemakkelijker te maken. Wij willen jullie vragen om bolderkarren op te pimpen en/of spandoeken te maken, waardoor de kinderen met veel plezier de jeugdoptocht kunnen lopen. Vele handen maken licht werk en zorgen voor héél veel lachende gezichtjes bij de kinderen! Mogen wij op jullie hulp rekenen?

De jeugdoptocht vindt dit jaar plaats op vrijdag 17 februari. De school is om 12.00 uur uit en dan gaan alle kinderen eerst naar huis.

Om 13.30 uur verzamelt iedereen zich op het kerkplein en om 14.00 uur start de optocht. De prinsenparen zullen erbij aanwezig zijn en de ‘Roetetoeters’ zorgen voor de muzikale noot in de optocht!

Rond 15.00 uur zullen we op weer samenkomen op het kerkplein en om 15.30 uur zullen we het feestje afronden.

Wij nodigen ook nadrukkelijk de kinderen die niet in Wanroij op de basisschool zitten uit om mee te doen. Neem hiervoor contact op met Hanneke.  Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met het bestuur van de carnavalsvereniging. Hanneke van der Velden, tel 06-1252 6170 (na 17.00 uur).

Jeugdoptocht in ‘Het Paddenriek’!