Geschiedenis Carnavalsvereniging ‘Het Paddenriek’

In het jaar 1961 is carnavalsvereniging ‘t Paddenriek opgericht. Op 11 november 1961 werden bestuur en dagelijks bestuur van carnavalsvereniging ’t Paddenriek gekozen. Teun Berbers werd benoemd als voorzitter en vorst. Wim Baltussen als vice-voorzitter. Gerrit Toonen als secretaris/penningmeester. Gerrit van Gemert en Leo Engels als bestuursleden. Dit alles is mede tot stand gekomen door het WAC.

In 1993 schreef Wim Baltussen, lid van het eerste uur, ter gelegenheid van het 33 jarig bestaan van Carnavalsverenging Het Paddenriek een verhaal. Hierin blikt hij terug op het verleden van de carnavalsvereniging in Wanroij. Hieronder volgt een deel van zijn verhaal.

In 1960 werd ik als lid van het WAC uitgekozen met de doelstelling een carnavalsvereniging van de grond te krijgen, daar ik reeds vier jaar ervaring had met de het carnavalsgebeuren in Haps. Dit was op dat moment echter geen eenvoudige taak, daar Deken van Erp meer heil zag in het veertig uren gebed, dan carnaval in de kroeg, zo werd mij al direct te kennen gegeven, met alleen maar dolle pret en zuippartijen wat echter niet de bedoeling was. Moest de jeugd voorheen hun vertier elders zoeken met carnaval, vaak ver van huis tot zelfs in Venray en Venlo toe, daar er in eigen plaats niets te doen was, kwam vanuit het WAC het voorstel in Wanroij een carnavalsvereniging op te richten. Een commissie werd benoemd t.w. Gerrit van Gemert, Jan Prinsen, Toon Aben, Teun Berbers en mijn persoon. Carnavalszondagmorgen hebben wij met z’n vieren bij G. Van Gemert van gekleurd schuimplastic steekjes gemaakt, waarvan een steek met wat meer franje eraan voor de Prins. ’s Avonds was er een spoedeisende bijeenkomst van alle WAC-leden bij Jo Centen in het café. Alle leden van het WAC kregen daar een steek op en de mooiste steek ging op het hoofd van G. van Gemert en werd meteen als Prins Gerrit I gebombardeerd en carnaval in Het Paddenriek was werkelijkheid geworden. De naam was snel bedacht, waren we van oudsher niet de Padden? Terug naar de opdracht: een carnavalsvereniging vanuit de gemeenschap te formeren. Er werd een dagelijks bestuur gekozen met als voorzitter A. Berbers, vicevoorzitter W. Baltussen, secretaris/penningmeester G. Thoonen, G. van Gemert en Leo Engels als lid. Verder vond plaats een ledenwerving wat een bijzondere belangstelling kreeg en een definitieve carnavalsvereniging in Wanroij kon van start gaan. Grad en Hannes (Gerrit van Duijnhoven en Jan Ploegmakers) als grote publiciteitstrekkers deden hun intrede. De eerste twee jaren was het wel moeilijk om bij de inwoners van Wanroij aan te kloppen voor een bijdrage in de kosten. Men kreeg veelvuldig te horen: wij geven geen geld om in de kroeg te verbrassen, doch de goede opzet waarmee men van start ging, namelijk carnaval voor jong en oud, voor iedereen, zoals bijvoorbeeld carnavals voor de bejaarden, schoolkinderen en het bezoek aan de zieken met een attentie, bracht de gemeenschap vrij snel tot andere gedachten. Intussen had pastoor Donkers in Wanroij zijn intrede gedaan die zich in onze opzet van carnaval bijzonder goed kon vinden, getuige het feit dat hij als pastorke van Siegeren in de optocht meedeed en ik hoor hem nu nog zeggen toen hij zwaar ziek in het ziekenhuis lag: als ik weer beter ben dan doe ik weer mee in de optocht als slotnonneke. Ook burgemeesters Smulders meende zijn bijdrage te moeten leveren en stelde voor om de sleuteloverdracht op het gemeentehuis te laten plaatsvinden. Over optocht gesproken. Vanuit het bestuur werd er zeer voorzichtig een onderzoek gedaan bij buurtschappen waaruit bleek dat er toch wel interesse was. Er werd via het Wanroij’s Nieuws een oproep gedaan om een bijeenkomst te beleggen. De opkomst was boven verwachting met als gevolg dat de jaarlijkse optocht niet meer weg te denken is.

De Blaupadden

Omstreeks het 33 jarig bestaan zijn De Blaupadden ontstaan. Deze club bestaat uit vele ex-prinsen van carnavalsvereniging Het Paddenriek. Deze gezelligheidsclub opent ieder jaar de vergadering op de derde dinsdag in september, dus op Prinsjesdag, door middel van een activiteit en een openingsvergadering. Wanneer de vergadering afgelopen is wordt er op de Koning een oranjebitter gedronken. Naast gezelligheid steken de ex-prinsen tweemaal per jaar hun handen uit de mouwen door middel van een oud-ijzer actie. Door de steeds groter wordende groep mensen die hun oud-ijzer komen brengen kunnen De Blaupadden verschillende Wanroijse initiatieven ondersteunen. Daarnaast ondersteunen zij ook jaarlijks de carnavalsvereniging waar nodig is. Het eerste gerealiseerde initiatief is de welbekende Blaupad die sinds 2008 op het Giessenplein staat. Deze pad is door de blaupadden geschonken aan de Wanroijse gemeenschap om iets terug te doen vanuit de opbrengst van de oudijzeractie.

‘De Roetetoeters’.  

De Roetetoeters zijn opgericht in 1992. Tijdens de prinsenreceptie van Prins Jan III (van den Broek) en Prinses Leny zagen Eric Martens, Gerrie Martens, Loet Claassen en Rien Verbruggen, die lid waren van Carnavalsvereniging Het Paddenriek, joekskapel Tumult uit Vortum-Mullum. Bij hen is toen het idee ontstaan om ook in Wanroij iets soortgelijks op te richten. Mede door de muzikale inbreng van Traudi, Marian en Dorien Hendriks die lid waren van de harmonie, was de fundering van de joekskapel gelegd. De naam De Roetetoeters is mede tot stand gekomen door inbreng van Theo Kersten, oud uitbater van De Batavier. Hij kende een carnavalsvereniging De Hoetetoeters, waar de naam ‘De Roetetoeters’ van is afgeleid. Ze zijn hun repetities begonnen bij Oosterbaan, nachtbar ‘De Hoeve’ (bekend van de kruidenboter, de saté en de kikkerbilletjes). Leny van der Cruijsen en Gé Oosterbaan waren de uitbaters van nachtbar ‘De Hoeve’. Leny van der Cruijsen was tevens beschermvrouwe van De Roetetoeters. ‘De Hoeve’ stond op de plek waar nu ex-prins Wim I (Theuws) en ex-prinses Eri nu wonen. Hun eerste optreden was bij Wim Verbruggen uit de Peelstraat, die tevens lid was van De Roetetoeters. Ze speelden daar op hun bruiloft. Het eerste officiële optreden tijdens een carnavalsactiviteit was bij het 33-jarig jubileum van Carnavalsvereniging ‘Het Paddenriek’ in De Bergen. Voor de leden, Eric Martens, Gerrie Martens, Loet Claassen en Rien Verbruggen was dit een hele verkleedpartij, omdat zij telkens moesten wisselen van Roetetoeters- en carnavalstenue. Voor hun eerste optreden tijdens het 33-jarig jubileum waren De Roetetoeters wel ontzettend zenuwachtig, er was ook wel heel veel publiek aanwezig. In de loop der jaren is de samenstelling van de groep wel wat veranderd. Ondanks dat de meeste in deze periode kleine kinderen hadden, weerhield dat de muzikanten er niet van om wekelijks hun repetitie te houden en daarnaast nog tijd vrijmaakten om door het jaar heen diverse optredens te verzorgen. De Roetetoeters bestaan in 2014, 22 jaar. Deze hechte vriendengroep is nog steeds actief zowel tijdens, als buiten de carnaval. Zo luisteren zij tijdens het carnavalsseizoen o.a. de pronkzittingen op en organiseren ze samen met de carnavalsvereniging verschillende activiteiten.

De Peelleuters en Het Paddenriek

In de begin jaren 70 waren er ook een aantal mannen uit Landhorst lid van carnavalsvereniging Het Paddenriek, o.a. Jan Nabuurs en de gebroeders Bontrup. Deze personen hebben het voortouw genomen om in 1975 ook in Landhorst een carnavalsvereniging op te richten. Deze vereniging kreeg de naam De Peelleuters. Koos Hendriks, die lid was Het Paddenriek, was bij de oprichtingsvergadering aanwezig. Jan Nabuurs werd daar benoemd tot voorzitter. Aangezien Het Paddenriek in dat jaar nieuwe capes gekregen had, werden de oude capes geschonken aan De Peelleuters. In dat eerste jaar had alleen de Prins van De Peelleuters een steek op. Mede door inbreng van Landhorst is de optocht in Wanroij uitgegroeid tot een happening die niet meer weg te denken is op carnavalszondag. Door het samen organiseren van de optocht is er nog steeds een sterke band tussen De Peelleuters en Het Paddenriek.